Miksi jalkojen hoito on tärkeää?

10.07.2022

Hermo- ja verisuonivauriot voivat johtaa muun muassa jalkaterän tuntoaistin alenemiseen, ihon kuivumiseen, nivelten jäykistymiseen ja jalkaterän virheasentoihin. Jalan vaurioita voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä huolellisella jalkojen omahoidolla. Jalkahygienia on osa esim. diabeetikon jalkojen omahoitoa.

Jalkojen omahoito tarkoittaa jalkojen terveyden ylläpitämistä tai jo olemassa olevien jalkavaivojen hoitoa. Jalkojen oikealla ehkäistään jalkakipuja, jalkojen väsymistä, puutumista ja turvotusta. Alaraajoihin vaikuttavien sairauksien yhteydessä jalkojen omahoidon merkitys korostuu.